Kontakty

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Zdenka Tomšů, psycholog

Tel.: 606 093 013, e-mail: psycholog@skolahrusovany.cz

Mgr. Lucie Chválová, speciální pedagog

Tel.: 606 093 013, e-mail: specped2@skolahrusovany.cz

Mgr. Iveta Bidrmanová, školský logoped a výchovný poradce

Tel: 606 093 062, e-mail: bidrmanova@skolahrusovany.cz

Mgr. Michal Řihánek, školní metodik prevence

Tel.: 547 236 118, e-mail: rihanek@skolahrusovany.cz

Mgr. Jarmila Motlíčková, školský logoped

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Lucie Chválová, speciální pedagog

Pondělí 8:00 – 9:40

Úterý 7:30 – 15:30

Středa 7:30 – 15:30

 

Mgr. Zdenka Tomšů, školní psycholog

Úterý 8:00 – 16:00

Čtvrtek 8:00 – 16:00

Středa 8:00 – 9:40 po telefonické domluvě

 

Mgr. Iveta Bidrmanová , výchovný poradce

Pondělí 10:55 – 11:40

Úterý 10:00 – 10:45