Aktuality

Organizace školního roku 2021/2022

 

1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/2022

27. 10. a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

4. 2. 2022 pololetní prázdniny

7. 3. – 13. 3. 2022 jarní prázdniny

14. 4. 2022 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

1. 9. 2022 zahájení školního roku 2022/2023

 

Pravidla provozu od 1. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Seznam přijatých dětí pro šk. rok 2021/2022

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách

 

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ

 

Rotační výuka

Testování - diagram

Ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4.

Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění od 12. 4.

Testování u přijímacích zkoušek s účinností od 26. 4.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

 

Zápisové lístky - prodloužení termínu

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

Výuka od 1. 3. 2021

Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let

Aktuální informace o ošetřovném naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, na SŠ

Výuka od 15. 2. 2021

 

Výuka od 11. 1. 2021

Výuka od 4. 1. 20201

Prezenční výuka v základní škole po 30. 11.

Provoz školy od 18. 11.

 

Distanční výuka od 2.11.

Zákaz osobní přítomnosti ZŠ, ŠD

 

Mimořádné opatření

Leták pro 1. stupeň

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Opatření v době distanční výuky od 14. 10. 2020

Opatření MŠMT

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení Krajské hygienické stanice

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

 

Mimořádná hygienická opatření k 10. 9. 2020 na ZŠ Hrušovany u Brna

Vnitřní pokyny - bezpečnost a hygiena

Hygienická pravidla