Logopedický kroužek

 

Logopedický kroužek

     Pro velký zájem žáků probíhal ve školním roce 2016/17 logopedický kroužek ve 2. skupinách a to vždy každé úterý od 13.00 do 14.00 hodin. Naším cílem bylo zaměřit se na rozvoj komunikačních dovedností a schopností. U žáků byl rozvíjen jazykový cit, rozvoj slovní zásoby a korekce jednotlivých hlásek. Dostatečné množství pomůcek bylo pro žáky motivační. Probíhala individuální logopedická intervence u logopedického zrcadla. Rozvíjena byla i sluchová, zraková percepce a diferenciace. Logopedický kroužek a závěrečné setkaní obou skupin bylo pro žáky přínosem.

Mgr. Jarmila Motlíčková a Mgr. Iveta Bidrmanová