Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Zdenka Tomšů, psycholog

Tel.: 606 093 013, e-mail: psycholog@skolahrusovany.cz

Mgr. Lucie Chválová, speciální pedagog

Tel.: 606 093 013, e-mail: specped2@skolahrusovany.cz

Mgr. Iveta Bidrmanová, školský logoped a výchovný poradce

Tel: 606 093 062, e-mail: bidrmanova@skolahrusovany.cz

Mgr. Michal Řihánek, školní metodik prevence

Tel.: 547 236 118, e-mail: rihanek@skolahrusovany.cz

Mgr. Jarmila Motlíčková, školský logoped

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz