Provozní informace

Informace  školní  jídelna:

 

Od 1.9. 2017  se z důvodu  neustálého  narůstání  cen potravin navyšují  ceny obědů:

pro žáky:  6-10  let  25,- kč

pro žáky:  11-14  let   27,-kč.

 

 

     Houserová Jana

vedoucí  školní jídelny