Zahájení školního roku

 V pondělí 1. září jsme v tělocvičně školy slavnostně zahájili nový školní rok.

Shromáždili se zde žáci, rodiče a hosté – starosta obce pan Miroslav Rožnovský, místostarosta pan Bohumil Harašta, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti paní Mgr. Jarmila Krausová a předseda Školské rady pan Pavel Hodec.

        V první řadě seděli nastrojení prvňáčci, kteří se nám představili a dostali malé dárky. Po projevu paní ředitelky a pozdravu pana starosty se žáci rozešli do tříd, kde se setkali s třídními učitelii spolužáky. V letošním roce bude do 10 tříd chodit 218 žáků 1. – 5. ročníku.