Se zvířátky do světa knížek

V pátek 12.září se žáci ze 4.B vypravili vlakem do nedalekého Rajhradu. Po kladných referencích jsme si rovněž přáli shlédnout výstavu dětských knih, kde všechny měly jedno společné, a sice - zvířecího hrdinu.

Děti si zde nejen připomněly knihy a hrdiny důvěrně známé, ať už z vlastní četby nebo z Večerníčku, ale poznaly i knihy zcela nové a autory jim dosud neznámé.

Součástí výstavy byla interaktivní dílnička, kde si děti za vzájemné spolupráce zopakovaly základní informace, a to formou zábavných úkolů, křížovek a rébusů, k jejichž vyřešení musely využít poznatků získaných výstavou.

Nakonec jsme si zahráli i na detektivy a rozluštěním indicií jsme pomohli dopadnout pachatele, který ukradl žákům 3.B kouzelné sluchátko.

Přestože jsme cestou trochu zmokli, z výletu jsme byli nadšení. Přispěly k tomu bezpochyby i nádherné prostory rajhradského kláštera, kde se výstava konala a  dále profesionální a precizní příprava pracovnic muzea. 

Velký dík patří paní Kresové, a to jednak za pozvání na výstavu a dále za srozumitelné zodpovězení našich všetečných dotazů, týkajících se života  mnichů v klášteře.                             

                                                                                                                                                                  M. Betášová