Školní výlet Studnice

 

ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍD 2. A a 2. B

(Studnice u Nového Města na Moravě,  4. – 6. května 2016)

 

            Ve středu 4. 5. 2016 vyjeli žáci druhých ročníků autobusem na objednanou prohlídku hradu Pernštejna. Uchvátila je výzdoba sálů, tajemné chodby i zajímavé suvenýry. Po příjezdu do penzionu ve Studnici, objektu bývalé školy v nejvýše položené obci na Vysočině, se žáci vybalili a rozděleni do smíšených skupinek začali hrát hru Strom pokladů. Celé odpoledne pršelo, byla mlha, ale večerní hudební a taneční show dětem spravila náladu.

            Čtvrteční den bylo počasí vlídnější, proto jsme jej strávili téměř celý venku. Prozkoumávali jsme okolí, zahráli si několik her a po zelené turistické značce jsme došli až na Paseckou skálu. Cestou jsme pozorovali vlaštovky, stáda krav, hnojení polí i kvetoucí borůvčí. Večerní program probíhal v duchu hradní módní prohlídky s připomenutím pověsti o marnivé Elišce z Pernštejna.

            Pátek byl slunečný a teplý den, ideální k cestě za Stromem pokladů. Po krátké hudební rozcvičce a snídaní se žáci vzorně samostatně sbalili a uklidili na pokojích. Poklad našly všechny skupinky. Spokojení žáci se i s odměnami vydali po obědě domů, kde na jejich vyprávění zážitků již čekali rodiče. Po celou dobu pobytu se o nás majitel objektu s kuchařkami ochotně starali a sytili nás ke spokojenosti všech.

            Hlavním cílem výletu bylo podpořit vzájemné vztahy mezi žáky a vést je k sebepoznání, kterými svými silnými stránkami mohou být užiteční ostatním. K tomu posloužil pohádkový příběh podle stejnojmenné knihy Strom pokladů, ve kterém psice, lev, bobr a vydra představují různé typy osobností a svými jedinečnými schopnostmi získávají klíče ke vstupu do zahrady se stromem s pokladem. Zvířátka nakonec zjistí, že největším pokladem nejsou věci a sladkosti, ale přátelství s ostatními. „Ať jsme staří nebo mladí, přátele nic nenahradí.“

           

Zapsala Jitka Coufalová