Aktuality

Listopad

1.11. sběr papíru

12.11. vánoční fotografování

14.11. třídní schůzky – 16:00 hod v jednotlivých třídách

17.11. státní svátek

19.11.  účast na florbalovém turnaji v Žabčicích

21.11. ukončení plavání – 3. roč.

21.11. divadelní představení – LD Radost – žáci 5. roč., odjezd v 8 hod od školy

25.11. nový rozvrh hodin

 

Říjen

od 1. 10. zahajují svoji práci zájmové kroužky a náboženství

2. 10. první lekce kroužku „Veselá věda“, 15:15 hod až 16:15 hod ve III.B

9. 10. představení v divadle Polárka, 3. a 5. ročník

16. 10. nepůjde elektrický proud

28. 10. státní svátek

29. 10. a 30. 10. budou podzimní prázdniny

 

Září

27. 9. 5. ročník – Botanická zahrada

27. 9. Želešická růže

 

Školní družina a školní jídelna budou v provozu od úterý 3. září. 
Přihlášky do ŠD a ŠJ je možné si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ od 26. 8. 2019 v době od 8 do 14 hodin.
 
Ceny obědů:
žáci 6 – 10 let: 27,- Kč/ 1 oběd
11 – 14 let: 29,- Kč/ 1 oběd
ŠD: 130,- Kč/ 1 měsíc
 
Vyučování 3. září:
1. ročník: 10,45 hod
2. – 5. ročník: 11,40 hod
Pravidelné vyučování podle rozvrhu začne od středy 4. 9. 2019.
 
Provoz ŠD:
ranní: od 6,30 hod do 7,30 hod
odpolední: do 16 hod
 
Plavecký výcvik (10 lekcí) v bazénu v Hustopečích:
Žáci 3. ročníku od čtvrtka 19. 9. 2019.