Aktuality

Sběr starého papíru – soutěž s panem Popelou

od 15. 2. do 27. 2. ve sběrném dvoře

 

Příprava předškolních dětí

20. 2. a 20. 3. od 15 hodin – ve dvou třídách

 

Návštěva předškolních dětí v 1.třídách

20. 3. ve  2.vyučovací hodině

 

Vystoupení Hruščat

oslava MDŽ v Klubu seniorů 7. 3. ve 14 hodin

 

Divadla

20. 3. Polárka – 4. ročník

27. 3. LD Radost – 5. Ročník

 

Soutěže

Výtvarné – Ovocentrum, Požární ochrana očima dětí

Matematická – Klokan, Cvrček

Literární – Rosteme s knihou (téma: „Stalo se ve 20. století“)

 

Vybíjená „O pohár hrušovanské školy“

v pátek 2. 3. od 8,30 hod

 

Recitační soutěže

třídní kola – od 26. 2. do 2. 3.

SVČ Ivančice – 13. 3.

ZŠ Židlochovice – okrskové kolo – 28. 3.

 

Zápis do 1. ročníku

proběhne ve středu  25. 4. od 14 do 17 hodin 

 

ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna přijme od školního roku 2017/2018 kvalifikovaného učitele/učitelku pro I. stupeň + AJ + metodika informačních a komunikačních technologií  na cca 0,6 úvazku. CV zasílejte na e-mail na zshrusovany@skolniweb.cz.