Aktuality

Seznam přijatých žáků pro šk. rok 2019/2020

 

Hledáme

·       uklizeče/ku na zástup za dlouhodobou nemoc. Okamžitý nástup, celý úvazek.

·       Od září 2019 učitele/ku s aprobací 1. stupeň ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit osobně, tel.: 547236118 nebo: reditel@skolahrusovany.cz

 

Ukončení školního roku

Školní rok ukončíme v pátek 14. 6. 2019.

Poslední třídní schůzky v tomto školním roce tedy budou ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 16 hodin. Původně plánované třídní schůzky 13. 6. 2019 již nebudou.

 

Červen

1. 6. Den dětí

12. 6. Výměna učebnic

13. 6. Rozloučení s páťáky na OÚ od 9 hod

14. 6. Vysvědčení – 1.roč. ve 3. vyuč. hod, 2. – 5. roč. ve 4. vyuč. hod, ukončení školního roku, ŠD a ŠJ jsou v provozu do 27. 6.

17. – 27. 6. pro přihlášené děti zajištěna náhradní péče

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v tělocvičně školy.

 

Květen

1. 5. Státní svátek

2. 5. Listování – Bertík a Čmuchadlo, 10,45 v tělocvičně

8. 5. Státní svátek

14. 5. Seyferos - od 8 hod za školní zahradou

23. 5. Výlet do zoo v  Hodoníně – I. A, I. B

23. 5. Schůzka s rodiči předškoláků v 16 hod v V. B

24. 5. Den s hasiči

24. 5. Výlet do Mikulčic – IV. A, IV. B

24. 5. Noc kostelů – v 17 hod koncert Hruščat v hrušovanském kostele

28. 5. Fotografování žáků od 8 hod

30. 5. Pedagogická rada, v 16 hod třídní schůzky

 

31. 5. Plavecké závody žáků 3. ročníku v Hustopečích

 

Duben

2. 4. Besedy v knihovně v Židlochovicích – 5. roč.

5. 4. Výukový program Bezpečnost pro žáky – 4. a 5. roč.

11. 4. Divadlo Polárka – 3. roč.

11. 4. Pedagogická rada, třídní schůzky

16. 4. Zápis do 1. ročníku

18. 4. – 22. 4. Velikonoční prázdniny

22. 4. Den Země

23. 4. 26. 4. Škola v přírodě Koryčany – 2. roč.

23. 4. 26. 4. Škola v přírodě Prudká – III. A, IV. A, V. A, V. B

29. 4. LD Radost – 4. roč.

 

Březen

 

Zápis do prvních tříd (pozvánka)

 

1. 3. LD Radost – žáci 5. ročníku

4. 3. Jarní fotografování

5. 3. Divadlo Polárka – žáci 4. Ročníku

6. 3. Oslava MDŽ v Klubu seniorů – vystoupení Hruščat od 14 hod

7. 3. Školní kolo recitační soutěže od 13,30 hod v V. A

11. 3., 12. 3., 18. 3. Besedy v knihovně

19. 3. Pasování prvňáčků na čtenáře od 8,30 hod v knihovně

19. 3. Okrskové kolo recitační soutěže v Židlochovicích od 14 hod

20. 3. Návštěva předškolních dětí v 1. třídách

20. 3. Příprava předškolních dětí z MŠ (3 skupiny) od 15 hod

26. 3. Beseda s Márovými – Barma, Vietnam – od 10,55 hod ve III. B pro žáky 3. – 5. Ročníku

27. 3. Divadlo Věž Židlochovice – Včelí medvídci zpívají – pro žáky 1. Ročníku

28. 3. Den učitelů

Zápis do 1. ročníku se bude konat v úterý 16. 4. od 14 do 17 hodin.

 

Únor

1. 2. Pololetní prázdniny

11. 2. – 15. 2. Jarní prázdniny

18. 2. Veselé zoubky – žáci 1. tříd

Od 20. 2. Plavecký výcvik žáků 3. tříd (v Hustopečích) - 10 lekcí

20. 2. Příprava předškolních dětí z MŠ (3 skupiny) od 15 hod

27. 2. Divadelní představení v LD Radost – žáci 2. a 3. ročníku

28. 2. Vybíjená pro žáky okolních škol - O pohár hrušovanské školy

 

Leden

15. 1. Výukový program Zdraví dětem ve třídě I. A

17. 1. Třídní schůzky od 16 hod

18. 1. Výukový program Zdraví dětem ve třídě I. B

Od 24. 1. Sběr papíru (sběrný dvůr)

31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

1. 2. Pololetní prázdniny

 

Zájmové kroužky: pro nadané děti, deskových her, čtenářský (ve ŠD) - zahájení činnosti 

 

Prosinec

Vánoční přání

5. 12.  v 16,30 hod rozsvítíme vánoční strom. Vystoupí pěvecký sbor Hruščata.

10. 12. Advent ve škole – od 16 do 18 hod (plakát)

18. 12. v  17 hodin Vánoční  koncert v hrušovanském kostele (plakát)

Program adventu ve škole

 

Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

 

Listopad

Sběr papíru: kontejner bude přistaven ve sběrném dvoře od 6. 11. do 13. 11. 2018.

13. 11. vánoční fotografování – pro zájemce.

13. 11. jarmark třídy IV. A v pobočce ČS v Židlochovicích – projekt Abeceda peněz –

            od 15 do 17 hod.

14. 11. pojedou vybraní žáci na fotbalový turnaj do Žabčic.

14. 11. ukončí plavecký výcvik žáci 2. ročníku.

            Žáci 3. ročníku zahájí plavecký výcvik v lednu 2019.

14. 11. LD Radost – III. A, III. B.

Od 19. 11. bude změna v rozvrhu hodin (po ukončeném plaveckém výcviku žáků

                  2. ročníku).

22. 11. interaktivní AJ ve 2. ročníku.

22. 11. LD Radost – I. A, I. B.

Říjen

    5. 10. proběhnou v přízemí budovy volby, proto ranní družina bude v Obecním domě, odpolední družina bude do 13,30 hod.

Práci zahájí ostatní zájmové kroužky a nepovinný předmět náboženství.

    Žáci 5. ročníku pojedou do divadla Polárka.

Projekt Zdravé zoubky proběhne v prvních třídách.

   Zopakujeme akci Den s angličtinou, kdy si žáci vyzkouší výuku pod vedením rodilých mluvčích.

 

   29. 10. a 30. 10. budou podzimní prázdniny.

Září

   Žáci 2. ročníku zahájili plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce bazénu Plavecké školy v Hustopečích jezdíme v tomto školním roce do Vranovic. Rodiče budou hradit pouze část dopravy, protože škola požádala o dotaci MŠMT. Přiznaná částka část nákladů na dopravu pokryje.

   Ve školním poradenském pracovišti pracují školní psycholožka, 2 speciální pedagožky a 2 školské logopedky. Poskytují podporu žákům a poradenskou pomoc zákonným zástupcům i pedagogům.

Činnost zahájil pěvecký sbor Hruščata, v posledním zářijovém týdnu zahájí činnost kroužek pro děti s psycholožkou a dva logopedické kroužky. 

Abychom žáky vzdělávali také v oblasti finanční gramotnosti, využili jsme nabídky zapojit se do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Žáci 4. ročníku navštívili pobočku České spořitelny v Židlochovicích a v rámci tohoto projektu začnou podnikat.

                Žáci některých tříd navštívili knihovnu.

Také letos jsme se zapojili do projektů Ovoce, zelenina a mléko do škol a sběru papíru.  21. 9. se budou fotografovat prvňáčci.

Želešická růže – přespolní běh, kterého se tradičně účastní také žáci naší školy, se uskuteční 27. 9.

Jsou hotové základy dostavby školy.

 

  Školní družina a jídelna budou v provozu od úterý 4. září. Přihlášky do ŠD a ŠJ je možné si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ od 27. 8. 2018 v době od 8 do 13 hodin nebo po zahájení školního roku.
Ceny obědů: žáci 6 - 10 let: 25,- Kč/ 1 oběd
                            11 - 14 let: 27,- Kč / 1 oběd
ŠD: 130,- Kč/ 1 měsíc

Vyučování 4. září:  1. ročník : 8 - 10.45 hod
                                  2. a 3. ročník: 8 - 11.15 hod
                                  4. a 5. ročník: 8 - 11.40 hod
Žáci si 4. 9. přinesou přezůvky, aktovku a psací potřeby.
Provoz ŠD: ranní: od 6.30 do 7.30 hod
odpolední: od 10.45 do 16.00 hod

Plavecký výcvik (10 lekcí) v bazénu ve Vranovicích:

žáci 2. ročníku od 12. 9. 2018 (středy)

žáci 3. ročníku v zimním termínu (od ledna)