Aktuality

Květen  2018

Upozornění

Od 25. 5. bude fotogalerie dočasně nepřístupná. Přístup bude umožněn po zadání hesla, které zákonní zástupci obdrží na nejbližších třídních schůzkách 14. 6. 2018.

 

Pověřenec

V souvislosti s platností nařízení o ochraně osobních údajů GDPR od 25. 5. 2018 byla správcem zřízena funkce pověřence, kterou bude vykonávat pan Bohumil Harašta, e-mail: dpo@dpo-obcim.cz.

 

Hruščata - Noc kostelů

 

Zápis do 1. ročníku

Proběhl ve středu 25. 4. 2018. K zápisu se dostavilo 47 dětí v doprovodu rodičů. Přijali jsme 39 dětí, bylo uděleno 8 odkladů školní docházky.

 

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V pondělí 14. 5. 2018 nás navštívila spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Zajímavě vyprávěla o své tvorbě pro děti. Četla úryvky ze svých knížek. Některé knihy si žáci mohli prohlédnout. Zájemci získali autogram. Beseda měla velký úspěch. Paní spisovatelce přejeme hodně tvůrčích sil a děkujeme paní knihovnici za zprostředkování besedy.

 

Plavecké závody žáků 3. ročníků

Dne 15. 5. 2018 se vybraní žáci 3. ročníku zúčastnili plaveckých závodů v bazénu v Hustopečích. Dívky obsadily 12. a 19. místo z 25 zúčastněných, hoši 6. a 17. místo z 54 zúčastněných a družstvo se ve štafetách umístilo na 5. místě z 26. 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku,

15. 5. od 13 do 16 hod v kanceláři školy, zveřejnění na webových stránkách a úřední desce

Plavecké závody žáků 3. tříd (pro vybrané žáky)

15. 5. v bazénu  PŠ v Hustopečích

Škola v přírodě  v Kletečné

15. 5. – 18. 5. : II. A, IV. A, IV. B, V. A

Školní výlet do Lednice

16. 5. – V. B

Školská rada

17. 5. v 16.30 hod

Dopravní výchova – celoškolní akce

22. 5. a 23. 5. dopoledne

Koncert Hruščat v hrušovanském kostele

25. 5. v 18 hod

Výtvarná akce „batůžky“

29. 5. od 12 hod

Školní výlet do Kroměříže

30. 5. – III. A, III. B

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

31. 5. v 16.30 hod ve III. A

 

ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna přijme od školního roku 2017/2018 kvalifikovaného učitele/učitelku pro I. stupeň + AJ + metodika informačních a komunikačních technologií  na cca 0,6 úvazku. CV zasílejte na e-mail na zshrusovany@skolniweb.cz.