Aktuality

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov přijme od 25. 8. 2020 učitele/učitelku s aprobací pro 1. stupeň ZŠ. Nabídky včetně životopisu zasílejte na e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

 

Aktualizace dobrovolné účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 1. 5. ročníku

Informace školy o otevření 25. 5. 2020

Zápisní lístek

Čestné prohlášení - žáci

 

Seznam přijatých žáků pro šk. rok 2020/21

Hodnocení žáků

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání

 

Pozdrav od psychologa

1. číslo časopisu

2. číslo časopisu

3. číslo časopisu

4. číslo časopisu

 

Než půjdu do školy - seznam dobrodružství

Rozvoj předškolních dovedností - doporučení pro rodiče

 

 

Úřední hodiny po dobu uzavření školy:

pondělí a středa od 8 do 10 hodin

               Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření

          S účinností ode dne 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách. To znamená, že počínaje středou žáci nebudou chodit do školy. Nebude fungovat ani školní družina a školní jídelna (obědy budou žákům odhlášeny hromadně). O dalším postupu školy (zadávání úkolů, domácí příprava,…) budete co nejdříve informováni prostřednictvím Edookitu.

Toto opatření je platné až do jeho odvolání.

                                                                               Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy