Podatelna

Název školy:

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa, sídlo firmy:

Masarykova 167, Hrušovany u Brna, 664 62

Telefon, fax:

547 236 118

E-mail:

reditel@skolahrusovany.cz

Adresa datové schránky:

enpms2a

www stránky:

www.skolahrusovany.cz

Zřizovatel:

Obec Hrušovany u Brna

Zřizovací listina:

Nová zřizovací listina ze dne 22. 9. 2009 ve znění dodatku č. 1ze dne 6. 11. 2012

Druh organizace:

Příspěvková organizace

IČ:

75023245

Bankovní spojení:

Komerční banka, č. ú. 2028417309 /0100

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program Otevřená škola

Ředitelka školy:

Mgr. Jarmila Motlíčková

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

Statutární zástupce ředitelky:

Mgr. Jana Jandíková

 

Tel.: 547  236 118, e-mail: zastupce@skolahrusovany.cz

Pracovník určený k poskytování informací:

Mgr. Jarmila Motlíčková

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

Pracovník určený k poskytování informací:

Mgr. Jana Jandíková

 

Tel.: 547  236 118, e-mail: zastupce@skolahrusovany.cz

Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností:

Mgr. Jarmila Motlíčková

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

Odloučené pracoviště:

ZŠ a ŠD Masarykova 57, e-mail: coufalova@skolahrusovany.cz

Školní družina:

Jana Houserová, vedoucí vychovatelka

 

Tel: 547 236 219, e-mail: druzina@skolahrusovany.cz

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Zdenka Tomšů, psycholog

 

Tel.: 603 384 955, e-mail: psycholog@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Lucie Chválová, speciální pedagog

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: specped2@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Šárka Raábová, speciální pedagog

 

Tel : 547 236 118, e-mail: specped1@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Michal Řihánek, školní metodik prevence

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: rihanek@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Jarmila Motlíčková, školský logoped a výchovný poradce

 

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Iveta Bidrmanová, školský logoped

 

Tel: 737 252 007, e-mail: bidrmanova@skolahrusovany.cz

Mgr. Jana Jandíková, výchovný poradce

Tel.: 547 236 118, email: zastupce@skolahrusovany.cz