Plán akcí školy

Plán akcí školy na školní rok 2019/2020

Září

Slavnostní zahájení školního roku, Den otevřených dveří

Fotografování prvňáčků

Třídní schůzky 1. roč.

Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. ročníku

Zahájení činnosti kroužků (MAP II): 2 kroužky logopedické 1 x 1 hod týdně

Opakování – písemné práce

Želešická růže – přespolní běh

Zahájení projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol

Celoroční sběr papíru

Výtvarná soutěž „Naše nová školní zahrada“

 

Říjen

Zahájení práce ostatních zájmových kroužků

Zdravé zuby

Divadlo Polárka – 3., 5. roč.

Návštěva ředitelů okolních škol

ŠD – zahájení práce ve čtenářském kroužku (Šablony II)

 

Listopad

Čtvrtletní písemné práce

Třídní schůzky

Fotbal ZŠ Žabčice

Fotografování žáků (vánoční kolekce)

Ukončení plaveckého výcviku 3. roč.

 

Prosinec

Zahájení plaveckého výcviku žáků 2. ročníku

Zpívání v Brně

Vánoční dílny

Vánoční výstava v Rajhradě

Třídní besídky

Vánoční koncert v hrušovanském kostele

 

Leden

Pololetní písemné práce

Třídní schůzky

Únor

Srovnání klasifikace žáků 6. tříd

Vybíjená – „O pohár hrušovanské školy“

Edukativní skupinky - MŠ

Ukončení plavání – 2. ročník

 

Březen

Dopravní výchova

Besedy v místní knihovně

Beseda se spisovatelem

Recitační soutěž – Židlochovice

ŠD – maraton čtení

Návštěva předškoláků v 1. třídě

 

Duben

Čtvrtletní písemné práce

Zápis do 1. ročníku

Velikonoční výstava v Rajhradě

Třídní schůzky

Přijímací zkoušky na gymnázia

Den Země

ŠD – úklid parku

 

Květen

Školy v přírodě

Plavecké závody Hustopeče – 3. ročník

Schůzka s rodiči předškoláků

Fotografování žáků

 

Červen

Závěrečné písemné práce

Návštěva v MŠ

Rozloučení s páťáky

Třídní schůzky

Školní výlety

Ukončení školního roku