Volnočasové aktivity

Zájmové kroužky

Kroužek

Jméno vedoucího

Den

Čas

Hruščata (pěvecký)

Mgr. M. Dvořáková

Po

13,00 - 13,45 h

Logopedický

Mgr. I. Bidrmanová

Út

13,30 - 14,15 h

Logopedický

Mgr. J. Motlíčková

Út

13,30 - 14,15 h

Keramický

Mgr. J. Jandíková, Ing. A. Zichová

Út

14,30 - 15,15 h

Výtvarný

Mgr. D. Kašparová

Út

13,30 - 14,15 h

Hra na flétnu

PaedDr. L. Šnajnarová

St

13,15 - 14,00 h

Vědecký

Veselá škola

St

14,00 - 14,45 h

Pohybové hry 2., 3. r.

Mgr. E. Baumgartnerová

Po

14,30 - 15,15 h

Pohybové hry 4., 5. r.

Mgr. M. Řihánek

Čt

14,30 - 15,15 h

Čeština hrou

Mgr. Lucie Chválová

St

13,15 - 14,00 h

Čeština hrou

Mgr. Jitka Coufalová

Út

13,00 - 13,45 h

Kroužek pro děti

Mgr. Zdenka Tomšů

Po

14,00 - 15,00 h