volnočasové aktivity

 Keramický kroužek

Zahájí svoji činnost v úterý 3. října 2017 ve 14:30 hodin v učebně I. B v přízemí školy vedle keramické dílny. Kroužek se bude konat v úterý od 14:30 do 15:15 jednou za 14 dní. Je vhodné, aby děti nosily  pracovní oblečení (košili, zástěrku…). Vyplněné přihlášky dají děti svému třídnímu učiteli. Protože o keramický kroužek byl v předešlých letech velký zájem, odevzdávejte přihlášky v týdnu od 25. září do 29. září, abychom případně mohli rozdělit děti do skupin a včas vás informovat, kdy bude vaše dítě do kroužku chodit. 

Mgr. Jana Jandíková

 

Zájmové kroužky

Kroužek

Jméno vedoucího

Den

Čas

Zahájení

Hruščata (pěvecký)

Mgr. M. Dvořáková

pondělí

13,00 - 13,45 hod

2. 10.

Logopedický

Mgr. I. Bidrmanová

úterý

13,00 - 14,00 hod

19. 9.

Logopedický

Mgr. J. Motlíčková

úterý

13,00 - 14,00 hod

19. 9.

Sportovní hry

Mgr. M. Řihánek

čtvrtek

13,30 - 14,15 hod

5. 10.

Příprava na gymnázium

Mgr. J. Mrázek

 

 

leden

Keramický

Mgr. J. Jandíková, Ing. A. Zichová

úterý

14,30 - 16,00 hod

3. 10.

Deskové hry

Mgr. J. Jandíková

úterý

13,00 - 14,30 hod

3. 10.

Hra na flétnu

PaedDr. L. Šnajnarová

úterý

13,00 - 13,45 hod

3. 10.

Vědecký

Rytmik

pondělí

13,00 - 14,00 hod

 

Angličtina

Rytmik

čtvrtek

13,00 - 15,00 hod

 

Divadelní a dramatický

Rytmik

čtvrtek

15,00 - 16,00 hod

 

Čeština hrou I

Mgr. M. Vidláková

středa

 

 

Čeština hrou II

Mgr. V. Oulehlová

pondělí

13,00 - 13,45 hod

 

Šachový kroužek

M. Tancerová

pátek

14,00 - 15,00 hod

6. 10.