Třídní schůzky

 Pedagogické rady    

31. 8. 2018

22. 11. 2018

17. 1. 2019

11. 4. 2019

13. 6. 2019

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

20. 9. 2018 v 16,00 hod

22. 11. 2018 v 16,00 hod

17. 1. 2019 v 16,00 hod

11. 4. 2019 v 16,00 hod

13. 6. 2019 v 16,00 hod